• ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود

    ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود

    محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید : بر اساس شاخص های مالی، قیمت واقعی دلار، ۸ هزار تومان است

  • آيت الله العظمي موسوي اردبيلي :   موضع سياسي افراد نبايد وارد كار آنان در دانشگاه شود

    آيت الله العظمي موسوي اردبيلي : موضع سياسي افراد نبايد وارد كار آنان در دانشگاه شود