• انتشار مجموعه 10 جلدی درباره خلقیات ایرانیان

    انتشار مجموعه 10 جلدی درباره خلقیات ایرانیان

    رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از انتشار مجموعه 10 جلدی درباره بررسی خلقیات منفی ایرانیان در سفرنامه‌های فرنگی خبر داد و گفت: با نگاهی به سفرنامه‌ها می‌توان متوجه شد، وقتی ایرانیان درگیر انقلاب یا کنش جمعی هستند ویژگی‌های مثبت آنها توسط فرنگی‌ها بیشت