• خیلی از روایات طبی، اَسناد درستی ندارند

    خیلی از روایات طبی، اَسناد درستی ندارند

    تقریرات گعده علمی آیت‌الله‌ شبیری زنجانی