• فراخوان سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

    فراخوان سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

    سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی ایران و حفظ استقلال و هویت فرهنگی در بهمن ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

  • آغاز فعالیت رسمی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

    آغاز فعالیت رسمی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

    «خانه کتاب و ادبیات ایران» به‌عنوان نام موسسه جدید و فراگیر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد