• هزاران محقق زن، بین مسئولیت‌های خانه و تحصیل، جمع کرده‌اند

    هزاران محقق زن، بین مسئولیت‌های خانه و تحصیل، جمع کرده‌اند

    مدير مدرسه علمیه فاطمیه تهران، از دشواری‌های تحصیل بانوان طلبه می‌گوید:عدم حضور زنان در محافل علمی، به خاطر عدم دعوت مسئولين است!