• انتشار کتاب آخوند خراسانی و حکومت اسلامی؛ گزارشی از مناظره

    انتشار کتاب آخوند خراسانی و حکومت اسلامی؛ گزارشی از مناظره

    نگاهی به دو مناظره آقای اکبر ثبوت، پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی وحجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، پژوهشگر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

  •  حجت‌الاسلام حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:روش‌شناسی علوم انسانی از منظر معرفتی قرآن و حوزه حکمت اسلامی

    حجت‌الاسلام حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:روش‌شناسی علوم انسانی از منظر معرفتی قرآن و حوزه حکمت اسلامی