• شبه نبی

  شبه نبی

  ذكر مصيبت شهادت وجود مقدّس حضرت على اكبر علیه السلام در سروده ای از آیت الله سیدحسین شمس خراسانی ره

 • روایتی تصویری از حماسه عاشورا در کربلا

  روایتی تصویری از حماسه عاشورا در کربلا

  در مراسم روایت گری عاشورا راوی از آغاز و چگونگی حرکت امام حسین (ع) سخن می‌گوید و به زائر مظلومیت آن حضرت را که از مظلومیت امیرمؤمنان (ع) در مدینه حکایت دارد نشان می‌دهد و به چرایی عزیمت ایشان از مدینه به مکه پاسخ می‌دهد. ورود امام حسین (ع) به مکه، ماندن چ

 • ذكر مصيبت وجود مقدّس حضرت على اكبر علیه السلام/سروده آیت الله سیدحسین شمس

  ذكر مصيبت وجود مقدّس حضرت على اكبر علیه السلام/سروده آیت الله سیدحسین شمس

  چکیده:     سروده آیت الله سیدحسین شمس به ذکر مصیبت وجود مقدّس حضرت على اكبر علیه السلام، برگرفته از حکمت ناب (مجموعه اشعارایشان) على اكبر، شد عازم سوى ميدان  تو گويى از پدر بگرفته شد جان   ز سوز دل، محاسن بر كف دست  ببردى شكوه خود نزد يزدان   الهى، اين