• حضرت زهرا(س) به خاطر دفاع از ولایت به شهادت رسیدند

    حضرت زهرا(س) به خاطر دفاع از ولایت به شهادت رسیدند

    مدیر موسسه فرهنگی خرد وحیانی در گفتگو با «بسیج» حضرت زهرا(س) به خاطر دفاع از ولایت به شهادت رسیدند