• آشنا: ملت بزرگ ایران برجام دو را در 7 اسفند 94 کلید زدند

    آشنا: ملت بزرگ ایران برجام دو را در 7 اسفند 94 کلید زدند

    «برجام دو» همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می‌شود.

  • اعضای حزب پایداری و حاشیه های تمام نشدنی

    اعضای حزب پایداری و حاشیه های تمام نشدنی

    این روزها منطق برخی از مخالفین دولت بیشتر از هر زمان دیگر خود را نشان می دهد که مخالفین دولت یازدهم چه افرادی هستند و چه افرادی تمایل دارند نظر شخصی خود را به جامعه تحمیل کنند کریمی قدوسی ، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در سخنانی که چند روز قبل