• کتاب الامربین الامرین تالیف آیت الله سیدحسین شمس مدظله، از انتشارات کتاب ناب منتشر شد

    کتاب الامربین الامرین تالیف آیت الله سیدحسین شمس مدظله، از انتشارات کتاب ناب منتشر شد

    تحقیق انیق حول نفی الجبر والتفویض و اثبات الامر بین الامرین تالیف آیت الله معظم سیدحسین شمس خراسانی، جلد اول و دوم

  • ويرايش دوم كتاب «خيرالاثر در رد جبر و قدر» نوشته آيت‌الله حسن حسن‌زاده آملي منتشر شد

    ويرايش دوم كتاب «خيرالاثر در رد جبر و قدر» نوشته آيت‌الله حسن حسن‌زاده آملي منتشر شد