• درباره آیت‌الله محمدآصف محسنی و معجم الاحادیث المعتبره محمدعلی مهدوی‌راد

    درباره آیت‌الله محمدآصف محسنی و معجم الاحادیث المعتبره محمدعلی مهدوی‌راد

    این کتاب گزینش احادیث معتبره از میراث کهن ماست. حوزه کاری ایشان به لحاظ منابع کتاب‌های بحارالانوار، کافی، کتب اربعه بود. این اثر محصول ۱۰ سال کار فقیهی است که پشتوانۀ پنجاه سال مطالعات و تحقیقات فقهی، رجالی و عقیدتی دارد، عالمی که پرکار و ذات