• غرفه‌های برگزیده بیست و نهمین‌ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

    غرفه‌های برگزیده بیست و نهمین‌ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

    غرفه‌های برگزیده بخش‌های مختلف در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران معرفی شدند.