• آشنا: ملت بزرگ ایران برجام دو را در 7 اسفند 94 کلید زدند

    آشنا: ملت بزرگ ایران برجام دو را در 7 اسفند 94 کلید زدند

    «برجام دو» همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می‌شود.