• التهابات بازار ارز دامن واردات دارو را گرفت

    التهابات بازار ارز دامن واردات دارو را گرفت

    چکیده: وی با اشاره به نامه کمیسیون بهداشت به رئیس جمهور گفت: در این نامه تاکید کرده ایم اگر بانک مرکزی هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل نکند و ارز مرجع را در اختیار واردکنندگان دارو قرار ندهد مشکلات زیادی برای بیماران به وجود خواهد آمد.   رئیس کمیسیون