• انتصاب مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

    انتصاب مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

    معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایوب دهقانکار را به‌عنوان مشاور اجرایی این معاونت منصوب کرد.