• انتشار نشریه الکترونیک انسان

    انتشار نشریه الکترونیک انسان

    اولین شماره این نشریه پاییز 1395 وبا پرونده ویژه دروغ از طرف شفقنا ، پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه،  منتشر شد