•     بوستان کتاب منتشر کرد:  جلد ششم اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه

  بوستان کتاب منتشر کرد: جلد ششم اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه

  چکیده: ششمین جلد از کتاب اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه به قلم آیت الله احمد بهشتی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.   ششمین جلد از کتاب اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه با نگاه تربیتی ـ سیاسی نگارش یافته و به ش

 • جلد ششم از مجموعه "اندیشه سیاسی و تربیتی علوی"منتشر شد

  جلد ششم از مجموعه "اندیشه سیاسی و تربیتی علوی"منتشر شد

 • نهج البلاغه، دستورالعمل امروز ما، معرفی کتاب اندیشه سیاسی تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه

  نهج البلاغه، دستورالعمل امروز ما، معرفی کتاب اندیشه سیاسی تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه

     بخشی از مقدمه سیدرضی بر نهج البلاغه در آغاز جواني و بهار زندگاني، به تأليف کتابي دست زدم شامل اخبار دلپسند و جواهر گفتاري که خاص پيشوايان اسلام است که سلام خداي بر آنان باد. منظوري که مرا به اين کار برانگيخت، در طليعه آن کتاب باز گفتم و آن را سر