• «از پايداري تا پرواز» منتشر شد، گفت‌وگو با شاعران معاصر درباره شعر مقاومت اسلامي

    «از پايداري تا پرواز» منتشر شد، گفت‌وگو با شاعران معاصر درباره شعر مقاومت اسلامي

    چکیده: «از پايداري تا پرواز» عنوان کتابي با موضوع گفت‌وگو با شاعران معاصر درباره شعر مقاومت اسلامي است كه به كوشش رضا اسماعيلي تدوین و از سوي انتشارات روايت فتح منتشر شده است.   به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) هر مصاحبه «از پايداري تا پرواز» با