• مذاکره اصلاح‌طلبان با مراجع و علما اصلا معنا ندارد

    مذاکره اصلاح‌طلبان با مراجع و علما اصلا معنا ندارد

    با عملکرد اصلاح‌طلبان، آقای جنتی نفر آخر انتخابات خبرگان شد با هیچ‌کس مذاکره نخواهیم کرد