• مهمترین مشکل در بحث بدحجابی، نوع تبلیغات و برنامه‌های صدا و سیما است

    مهمترین مشکل در بحث بدحجابی، نوع تبلیغات و برنامه‌های صدا و سیما است

    انتقاد  آیت‌الله استادی عضو شورای عالی حوزه از صدا و سیما