• همراه با شرح آراي بوعلی سینا      «هستي و علل آن» به بازار كتاب آمد

    همراه با شرح آراي بوعلی سینا «هستي و علل آن» به بازار كتاب آمد

    چکیده: كتاب «هستي و علل آن (شرح نمط چهارم از كتاب "الاشارات و التنبهات" شيخ‌الرئيس ابن‌سينا)» با ترجمه و شرح آيت‌الله دكتر احمد بهشتي، از سوي موسسه بوستان كتاب تجديد چاپ شد   به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، هستي را از منظر ماديات، اجسا