• تکذیب فیلتر دائمی تلگرام

    تکذیب فیلتر دائمی تلگرام

    وزیر ارتباطات: هدف از این شایعه، ایجاد نارضایتی های اجتماعی و بدبینی عمومی است

  • روحانی: اعتراض مردم فرصت است نه تهدید

    روحانی: اعتراض مردم فرصت است نه تهدید

    روحانی: نمی‌خواهم وارد بحث در این باره بشوم که ریشه این حوادث که ایجاد شد، از کجا شروع شد و چه بود؟