• طرح‌های‌ فصلی بهترین حمایت از کتاب طی 40 سال گذشته است

    طرح‌های‌ فصلی بهترین حمایت از کتاب طی 40 سال گذشته است

    حجت‌الاسلام سيد‌محمد كاظم شمس، در‌حالی که حمایت‌های مستقیم دولتی از بخش‌های مختلف اقتصادی را فساد‌انگیز ارزیابی می‌کند، طرح‌های تخفیف فصلی موسسه خانه کتاب را تاثیر‌گذار‌ترین حمایت از نشر می‌داند.