• حاکمیت نگاه‌های مردانه در برنامه‌ریزی‌ برای حوزه‌های علمیه خواهران

    حاکمیت نگاه‌های مردانه در برنامه‌ریزی‌ برای حوزه‌های علمیه خواهران

    درگفتگو با خانم منور شایسته‌خو، مدیرموسسه علمی‌تحقیقی مکتب نرجس مشهد

  • هزاران محقق زن، بین مسئولیت‌های خانه و تحصیل، جمع کرده‌اند

    هزاران محقق زن، بین مسئولیت‌های خانه و تحصیل، جمع کرده‌اند

    مدير مدرسه علمیه فاطمیه تهران، از دشواری‌های تحصیل بانوان طلبه می‌گوید:عدم حضور زنان در محافل علمی، به خاطر عدم دعوت مسئولين است!