• آیت الله حائری شیرازی: وقتی از حل مسائل ساده عاجزیم، چگونه مدیریت جهانی را جواب می‌دهیم؟

    آیت الله حائری شیرازی: وقتی از حل مسائل ساده عاجزیم، چگونه مدیریت جهانی را جواب می‌دهیم؟

    چکیده: آیت الله حائری شیرازی گفت: افراد باسواد خطرات بیشتری نسبت به افراد بی‌سواد دارند. افراد بی‌سواد آفتابه دزد می‌شوند ولی افراد باسواد بانک می‌زنند و پرونده‌هایی مانند اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی را ایجاد می‌کنند!  عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی از حل مسائل