• مجموعه مصاحبه هایی درباره آیت الله سیدمحمدهادی میلانی

    مجموعه مصاحبه هایی درباره آیت الله سیدمحمدهادی میلانی

    مجموعه مصاحبه‌‌هایی با مراجع تقلید، علمای اعلام و شاگردان، درباره شخصیت و جایگاه علمی و سیاسی «آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی(ره)»