• مصاحبه با آیت الله سیدحسین شمس درباره آیت الله سیدمحمدهادی میلانی

    مصاحبه با آیت الله سیدحسین شمس درباره آیت الله سیدمحمدهادی میلانی

    آیت الله سیدحسین شمس که یکی از سه شاگرد خاص و مورد عنایت خاص استادشان مرحوم آیت الله سیدمحمدهادی میلانی ره، بوده اند، در این مصاحبه نکاتی درمورد استاد بیان می کنند.  

  • تاملی در فقه عزا: بررسی فتوای میرزای نایینی در جواز قمه‌زنی /مهدی مسائلی+تأملاتی در «بررسی فتوای میرزای نائینی»/ محمد خادمی

    تاملی در فقه عزا: بررسی فتوای میرزای نایینی در جواز قمه‌زنی /مهدی مسائلی+تأملاتی در «بررسی فتوای میرزای نائینی»/ محمد خادمی

    یکی از فتواهایی که طرفداران قمه‌زنی فراوان به آن استناد می‌کنند، فتوایی است که مرحوم آیت‌اللّه محمدحسین غروی نایینی، معروف به میرزای نایینی، در پاسخ به مردم بصره بیان داشته است. دراین‌میان طرفداران قمه‌زنی بدون تحلیل و بررسی مضمون سخنان مرحوم میرزا، هموار