• انتشار کتاب سودای تفکیک و نگاهی به نقدهای آن

    انتشار کتاب سودای تفکیک و نگاهی به نقدهای آن

    جستارهایی در سنت فکری، روش‌شناسی و شخصیت‌های مکتب تفکیک

  • تلاش برای تعطیلی درس آیت الله میلانی ره

    تلاش برای تعطیلی درس آیت الله میلانی ره

    مرحوم  حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابوالحسن قائمی قوچانی ره ;که خود از مخالفان جدی حکمت متعالیه است، در ص429و430 ازمجموعه مصاحبه ها درباره آیت الله میلانی می گوید: