• نامه منتشر نشده از امام در دفاع از بیت شان در نجف؛ رسول جعفريان

    نامه منتشر نشده از امام در دفاع از بیت شان در نجف؛ رسول جعفريان

    انتشار یک نامه جعلی در نجف علیه یکی از فضلای مخالف امام، اعتراضی را در پی داشت که به ایشان منعکس شد و حضرتشان نامه‌ ای مفصل در پاسخ به اعتراض نوشتند. این نامه که برای اولین بار منتشر می شود در شناخت بیت امام در نجف و روحیات و منش ایشان در مقابل

  • فرمان هشت ماده ای ، علاج افراط گری ها  /عبدالرحیم اباذری

    فرمان هشت ماده ای ، علاج افراط گری ها /عبدالرحیم اباذری

    کتاب ناب: نوشته زیر توسط نویسنده محترم در اختیار پایگاه قرار گرفت خوشبختانه گرایش مردم  و بخصوص انبوه جوانان پرشور و با ایمان به شعار اعتدال که همان ادامه  را ه خمینی کبیر و بازگشت به « فرمان هشت ماده ای امام »  است، نشان می دهد که  دیگر عصر افراط گرایی و