• نظر هفت تن از مراجع عظام تقلید درباره اجبار افراد به انجام تکالیف شرعی

    نظر هفت تن از مراجع عظام تقلید درباره اجبار افراد به انجام تکالیف شرعی

    حضرات آیات عظام شبیری زنجانی ،فیاض ،صافی گلپایگانی ،موسوی اردبیلی ،مکارم شیرازی ، نوری همدانی ،صانعی به استفتاء شفقنا درباره اجبار افراد به انجام تکالیف شرعی پاسخ گفته اند.   متن پرسش شفقنا و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است : آیا اساسا در انجام تکا

  • چکیده:مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط مي‌تواند حکم به عدم اجراي آن بدهد.   جمعي از مراجع عظام تقليد، به استفتاي ايسنا درباره‌ سنگسار و اينكه «آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكم جايگزيني