• دکتر روحانی رییس جمهور:با دعوا، اختلاف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم

    دکتر روحانی رییس جمهور:با دعوا، اختلاف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم

    تحریم درست کردن کار ساده ای است و با یک بی عقلی تحریم درست می‌شود. خرابکردن و آتش زدن که کاری ندارد، ساختن کار مهمی است. کسی نمی تواند در بلندمدت به مردم دروغ بگوید چرا از خوشحالی مردم شاد نیستیم؟ سال آینده با عبور از تحریم‌ها سال رونق اقتصادی خواهد بود.

  •  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:دولت حتی یک اتوبوس هم به تهران نداده است؛ آلودگی هوا و بودجه ای که دولتی ها پرداخت نمی کنند

    معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:دولت حتی یک اتوبوس هم به تهران نداده است؛ آلودگی هوا و بودجه ای که دولتی ها پرداخت نمی کنند