عالم آل احمد
عالم آل احمد

اظهار ارادت به ساحت مقدّس حضرت امام رضا علیه السلام در غزلی از آیت الله سیدحسین شمس خراسانی ره

ثانی اهل ولاء
ثانی اهل ولاء

مدح امام مجتبی علیه السلام در سروده ای از ایت الله سیدحسین شمس خراسانی ره

گوهر يكتاى عالم
گوهر يكتاى عالم

كمالات اعلاى وجود مقدّس پيامبر اسلام ص، در قصیده ای از ایت الله سیدحسین شمس خراسانی ره