ورود
بستن

نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

فرهنگی / تازه های کتاب و نشر / مطالب دیگران- دیدگاه های نظری / حوزه علمیه / نقد و معرفی کتاب / علمی پژوهشی / جریان شناسی

نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

کتاب «عصر حیرت؛ جستاری کلامی پیرامون حکمرانی فقهی و تمدن سازی دینی در عصر غیبت و سیطره مدرنیته» به قلم مهدی نصیری منتشر شد

انتشار گزارش عملکرد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهنگی / فرهنگ و مدیریت فرهنگی / سازمان های فرهنگی / اخبار و مسائل کتاب / اخبار نمایشگاه / اخبار کتاب / مطالب دیگران- فرهنگ و هنر

انتشار گزارش عملکرد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عملکرد سال ۱۳۹۸ معاونت امور فرهنگی در ۳۸۰ صفحه از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی منتشر شد.

صفحه قبل صفحه بعد

فهرست