صفحه نخست > لینکستان (مطالب دیگران) / مطالب دیگران تازه های کتاب و نشر / رسانه مطبوعات / تازه های کتاب و نشر > «مدیریت رسانه» نوشته «وحید خاشعی» با موضوع رسانه‌های گروهی اعم از مدیریت، جنبه‌های اقتصادی و جنبه‌های اجتماعی دارای 6 فصل از جمله «استراتژی در سازمان‌های رسانه‌ای»، «ساختار سازمان‌های رسانه‌ای»، «منابع انسانی»، «فرهنگ سازمانی»، «تکنولوژی در سازمان رسانه‌ای» و «بودجه در سازمان‌های رسانه‌ای» است

«مدیریت رسانه» نوشته «وحید خاشعی» با موضوع رسانه‌های گروهی اعم از مدیریت، جنبه‌های اقتصادی و جنبه‌های اجتماعی دارای 6 فصل از جمله «استراتژی در سازمان‌های رسانه‌ای»، «ساختار سازمان‌های رسانه‌ای»، «منابع انسانی»، «فرهنگ سازمانی»، «تکنولوژی در سازمان رسانه‌ای» و «بودجه در سازمان‌های رسانه‌ای» است


17 دی 1390, 15:33. نويسنده: shams


بازگشت