صفحه نخست > لینکستان (مطالب دیگران) / حوزه علمیه / مطالب دیگران- دیدگاه های نظری / مطالب دیگران- سیاسی / مسائل نظری > آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی: انجمن حجتیه که برای داشتن مجوز تبلیغ و حضور در محافل بهائیت و داشتن مجوز تشکیل جلسات مذهبی حاضر شدند با شهربانی و ساواک دست به نوعی معامله بزنند و تا حد گرفتن تعهد شرعی برای عدم دخالت در سیاست از پیروان خود پیش رفتند، بالاخره بازی خوردند

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی: انجمن حجتیه که برای داشتن مجوز تبلیغ و حضور در محافل بهائیت و داشتن مجوز تشکیل جلسات مذهبی حاضر شدند با شهربانی و ساواک دست به نوعی معامله بزنند و تا حد گرفتن تعهد شرعی برای عدم دخالت در سیاست از پیروان خود پیش رفتند، بالاخره بازی خوردند


25 آذر 1390, 16:37. نويسنده: shams


بازگشت