صفحه نخست > فرهنگ و مدیریت فرهنگی / اخبار ومسائل کتاب / مصاحبه و گزارش / یادداشت مدیرمسئول / سازمان های فرهنگی > تحول در بازار نشر كشور

تحول در بازار نشر كشور


17 بهمن 1389, 11:34. نويسنده: shams

قبل از انقلاب جامعه و در رأس همه دولت، توجه جدي به كتاب و رفع مشكل آن نمي كرد. از آن جا كه فقط 45 درصد مردم باسواد بودند، طبيعي بود كه ميزان مطالعه درحد بسيار پاييني باشد. توليد و نشر كتاب بسيار محدود بود.

تعداد ناشران درسال 1355 به رقم 127 ناشر در تهران و 56 ناشر در شهرستان ها مي رسيد. تعداد كتابخانه هاي عمومي دركشور قبل از انقلاب اسلامي 29واحد بوده است.

حجت الاسلام والمسلمين سيد كاظم شمس مدير مسئول بوستان كتاب دفتر تبليغات اسلامي قم مي گويد:«چون انقلاب ما يك انقلاب فرهنگي بود، تحولي در ديدگاه مردم ايجاد كرد. در فرمايش امام (ره) بارها و بارها بيان شد، دست خدا بود كه اين دوران را اينگونه شكل داد. دراوايل انقلاب تفكرات غالب تفكرات چپ بود. اسلام توانست بعد از 14قرن وارد همه عرصه هاي جامعه شود و انقلاب اسلامي درمنطقه خاورميانه كه يك منطقه حساس به شمار مي آيد، شكوفايي پيدا كند.

امام (ره)در سخنراني 26بهمن 57 صراحتاً به شكاف برداشتن چهارده كنگره قصر كسري اشاره كرده و بعيد ندانستند كه آن 14كنگره فروريخته گواه آن بوده كه 14 قرن بعد دوباره انقلابي اسلامي ظهور پيدا خواهد كرد و باعث صدور پيام فرهنگي اسلام به جهان مي شود.»

وي ادامه داد: «ظهور انقلاب اسلامي باعث شد وحدت دربين آحاد ملت شكل بگيرد و با رهبري الهي امام (ره) و عنايت خداوند و نيز به كمك روحانيت توانستيم انقلاب را شكل بدهيم. امروز دغدغه فرهنگي ما صدور پيام انقلاب به ساير كشورهاست. صدور انقلاب را مغرضانه به ايجاد اغتشاش در ساير كشورها تعبير كرده اند، درحالي كه منظور ما صدور پيام فرهنگي انقلاب است، نه اين كه به شيوه هاي فيزيكي انقلاب را صادر كنيم. اين يك واقعيت است كه مردم غرب از تفكر سرمايه داري و مادي گرايي به ستوه آمده اند، لذا با اشتياق جذب پيام فرهنگي انقلاب مي شوند. در زمان شكل گيري انقلاب نيز مردم به تفكرات چپي و وارداتي پشت پا زدند. امام (ره)نيز درنامه به گورباچف اشاره كردند كه راه نجات بشر اين چنين است.

ما براين باوريم كه ملت ما با انقلاب درخود تحولي ايجاد كردند وآماده پذيرش منجي بزرگ حضرت مهدي (عج) مي شوند.»

حجت الاسلام والمسلمين شمس با اشاره به ترور گسترده شخصيت ها در اوايل انقلاب و تأكيد بر اين كه اگر آن انديشمندان دراين زمان بودند، مطمئناً مسير تحولات همه جانبه كشور روندي پرشتاب تر و عميق تر پيدا مي كرد، مي گويد: «درحوزه كتاب كه يكي از زيرشاخه هاي اصلي توسعه فرهنگي كشور محسوب مي شود، رشد بسيار چشمگيري داشته ايم. دراوايل انقلاب (سال 57) براي جمعيت 25 ميليوني تنها 1200 عنوان كتاب درسال چاپ مي شد، اين درحالي است كه امروز ساليانه 60هزار عنوان كتاب چاپ مي شود.

كيفيت آثار هم به هيچ عنوان قابل قياس با گذشته نيست. البته انتظار بازهم بيش از اين هاست و بايد در زمينه انتشار كتاب هاي مرجع كه تبيين كننده فرهنگ بومي و اسلامي براي جهان امروز است، گام هاي بلندتري برداريم.»

نشانی در:

http://basirat.ir/news.aspx?newsid=205782


بازگشت